17.04.2014


17.04.2014
Валути
Bid Ask
USD/BGN 06:59 1.4132 1.4132
EUR/USD 06:50 1.3839 1.3841
USD/BGN fix от 16 апр. 1.41317

Meждубанков депозитен пазар
СОФИБОР 6 м. 16 апр. 0.000% 0.000 б.т. ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Reuters Limited
Индекси текуща промяна
BG40
30 дек. 158.92 -1.14% ПОНИЖАВАНЕ
BGREIT 16 апр. 96.78 0.11% ПОКАЧВАНЕ
BGTR30 16 апр. 441.98 0.58% ПОКАЧВАНЕ
SOFIX 16 апр. 599.27 0.68% ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Infostock
Цени на борсови стоки
17.04.2014 текуща промяна
Барел/USD
06:55 109.43 -0.26% ПОНИЖАВАНЕ
Барел/EUR 06:55 79.07 -0.44% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/USD
06:45 1870.75 -0.23% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/EUR 06:45 1351.99 -0.28% ПОНИЖАВАНЕ
Никел/USD
06:50 17925.00 0.22% ПОКАЧВАНЕ
Никел/EUR 06:50 12952.53 0.15% ПОКАЧВАНЕ
Пшеница/USD
06:55 701.20 0.86% ПОКАЧВАНЕ
Пшеница/EUR 06:55 506.68 0.71% ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Finam

SOFIX - 3 месеца

SOFIX - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца


Selected data supplied by Reuters Limited Ройтерс

Топ 5 печеливши дружества 16.04.2014


Дружества текуща промяна
Холдинг Пътища АД-София HDPAT 0.06 40.00%
Енергоремонт Холдинг АД-София ERH 15.85 14.86%
Холдинг Света София АД-София HSOF 0.52 14.67%
Енергони 2EL 0.01 14.29%
Ломско пиво АД-Лом LOMSKO 0.60 11.11%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Топ 5 губещи дружества 16.04.2014


Дружества текуща промяна
Лавена АД-Шумен LAVEN 43.00 -4.44%
Индустриален Капитал Холдинг АД-София HIKA 3.30 -3.73%
Трейс груп холд АД-Стара Загора TRACE 6.75 -3.57%
3CZ 3CZ 1 600.00 -2.96%
Софарма имоти АДСИЦ-София SFI 2.88 -2.37%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Selected data supplied by Infostock Infostock