21.09.2014


21.09.2014
Валути
Bid Ask
USD/BGN 19 септ. 1.5244 1.5246
EUR/USD 08:21 1.2828 1.2831
USD/BGN fix от 19 септ. 1.52181

Meждубанков депозитен пазар
СОФИБОР 6 м. 19 септ. 0.000% -122403.003 б.т. ПОНИЖАВАНЕ
Selected data supplied by Reuters Limited
Индекси текуща промяна
BG40
30 дек. 158.92 -1.14% ПОНИЖАВАНЕ
BGREIT 19 септ. 98.64 0.62% ПОКАЧВАНЕ
BGTR30 19 септ. 427.29 0.39% ПОКАЧВАНЕ
SOFIX 19 септ. 546.68 0.08% ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Infostock
Цени на борсови стоки
21.09.2014 текуща промяна
Барел/USD
20 септ. 98.39 0.79% ПОКАЧВАНЕ
Барел/EUR 20 септ. 76.68 1.44% ПОКАЧВАНЕ
Алуминий/USD
19 септ. 1977.00 -0.23% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/EUR 19 септ. 1540.20 0.39% ПОКАЧВАНЕ
Никел/USD
19 септ. 17775.00 -0.46% ПОНИЖАВАНЕ
Никел/EUR 19 септ. 13847.77 0.15% ПОКАЧВАНЕ
Пшеница/USD
19 септ. 474.40 -2.87% ПОНИЖАВАНЕ
Пшеница/EUR 19 септ. 369.64 -2.25% ПОНИЖАВАНЕ
Selected data supplied by Finam

SOFIX - 3 месеца

SOFIX - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца


Selected data supplied by Reuters Limited Ройтерс

Топ 5 печеливши дружества 19.09.2014


Дружества текуща промяна
ТК-ХОЛД АД-София TCH 1.35 20.54%
Захарни заводи АД-Горна Оряховица ZAHZA 2.35 11.90%
Бианор Холдинг АД-София BIANOR 6.44 7.32%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София BREF 0.57 6.15%
Спарки Елтос АД-Ловеч ELTOS 1.05 5.96%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Топ 5 губещи дружества 19.09.2014


Дружества текуща промяна
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София BMREIT 0.05 -10.00%
Арома АД-София AROMA 0.89 -9.91%
Свилоза АД-Свищов SVIL 2.94 -6.64%
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София BACB 4.25 -4.49%
Поименни компенсационни бонове PKB 0.60 -3.23%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Selected data supplied by Infostock Infostock