03.07.2015


03.07.2015
Валути
Bid Ask
USD/BGN 15:09 1.7621 1.7624
EUR/USD 15:09 1.1097 1.1102
USD/BGN fix от 02 юли 1.76742

Meждубанков депозитен пазар
СОФИБОР 6 м. 11:00 0.000% 0.000 б.т. ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Reuters Limited
Индекси
BG40
30 дек.
BGREIT 14:10
BGTR30 14:43
SOFIX 14:43
Selected data supplied by Infostock
Цени на борсови стоки
03.07.2015 текуща промяна
Барел/USD
14:05 62.12 -0.29% ПОНИЖАВАНЕ
Барел/EUR 14:05 55.89 -0.59% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/USD
14:10 1722.50 0.15% ПОКАЧВАНЕ
Алуминий/EUR 14:10 1549.85 0.00% ПОКАЧВАНЕ
Никел/USD
14:05 12075.00 -1.02% ПОНИЖАВАНЕ
Никел/EUR 14:05 10864.68 -1.20% ПОНИЖАВАНЕ
Пшеница/USD
02 юли 590.40 0.34% ПОКАЧВАНЕ
Пшеница/EUR 02 юли 531.80 0.13% ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Finam

SOFIX - 3 месеца

SOFIX - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца


Selected data supplied by Reuters Limited Ройтерс

Топ 5 печеливши дружества 03.07.2015


Дружества
Българска Холдингова Компания АД-София BHC
Енемона АД-Козлодуй ENM
E4AP E4AP
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна SKELN
Синергон Холдинг АД-София PETHL

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Топ 5 губещи дружества 03.07.2015


Дружества
БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София BMREIT
Елхим Искра АД-Пазарджик ELHIM
R8IB R8IB
Агрия Груп Холдинг АД-Варна AGR
Еврохолд България АД-София EUBG

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Selected data supplied by Infostock Infostock