21.08.2014


21.08.2014
Валути
Bid Ask
USD/BGN 05:09 1.4762 1.4765
EUR/USD 05:09 1.3247 1.3249
USD/BGN fix от 20 авг. 1.47232

Meждубанков депозитен пазар
СОФИБОР 6 м. 20 авг. 0.000% 0.000 б.т. ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Reuters Limited
Индекси текуща промяна
BG40
30 дек. 158.92 -1.14% ПОНИЖАВАНЕ
BGREIT 20 авг. 97.56 0.96% ПОКАЧВАНЕ
BGTR30 20 авг. 415.07 0.14% ПОКАЧВАНЕ
SOFIX 20 авг. 546.63 0.22% ПОКАЧВАНЕ
Selected data supplied by Infostock
Цени на борсови стоки
21.08.2014 текуща промяна
Барел/USD
05:05 102.07 -0.22% ПОНИЖАВАНЕ
Барел/EUR 05:05 77.00 -0.22% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/USD
05:05 2071.00 -0.24% ПОНИЖАВАНЕ
Алуминий/EUR 05:05 1562.31 0.01% ПОКАЧВАНЕ
Никел/USD
05:05 18890.00 -0.32% ПОНИЖАВАНЕ
Никел/EUR 05:05 14250.15 -0.06% ПОНИЖАВАНЕ
Пшеница/USD
05:05 548.20 -0.33% ПОНИЖАВАНЕ
Пшеница/EUR 05:05 413.55 -0.13% ПОНИЖАВАНЕ
Selected data supplied by Finam

SOFIX - 3 месеца

SOFIX - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца

USD/BGN - 3 месеца


Selected data supplied by Reuters Limited Ройтерс

Топ 5 печеливши дружества 20.08.2014


Дружества текуща промяна
Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София KRS 0.05 80.00%
Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София EXPRO 0.58 16.00%
Хидропневмотехника АД-Казанлък HIDPN 35.00 6.06%
Жилищни компенсаторни записи GKZ 0.50 4.21%
Поименни компенсационни бонове PKB 0.60 4.02%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Топ 5 губещи дружества 20.08.2014


Дружества текуща промяна
Холдинг Нов Век АД-София HNVEK 8.50 -10.53%
Холдинг Пътища АД-София HDPAT 0.01 -10.00%
E4AP E4AP 2.02 -8.34%
Петрол АД-София PET 2.65 -5.36%
Ломско пиво АД-Лом LOMSKO 0.49 -3.73%

Данните се предоставят с 15 минути закъснение
Selected data supplied by Infostock Infostock